Diễn văn khai gỉang năm học 2010 – 2011

UBND HUYỆN  HÀM YÊN                    CỘNG HOÀ XÃ HộI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GD&ĐT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG THCS ĐỨC NINH                                                            —-* * * —-

Số : 01-BCTrH

Đức Ninh, ngày 5 tháng 09 năm 2010

DIỄN VĂN

KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2010 -2011

Năm học 2009-2010 đã kết thúc, Năm học thực hiện chủ đề “Đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”. Năm học tiếp tục thực hiện 3  cuộc vận động và 1 phong trào thi đua trong toàn ngành giáo dục, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt là giáo dục nhân cách và kỹ năng sống cho học sinh.

Năm học tiếp tục chỉ thị số 06 – CT/TW ngày 7/11/2006 của bộ chính trị:  về cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh”, chỉ thị số 33/2006 của thủ tướng chính phủ về “Chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục”, cuộc vận động ” Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” chỉ thị số 4899/CT-BGDĐT ngày 04 tháng 8 năm 2009 của bộ giáo dục và đào tạo về nhiệm vụ trong tâm toàn ngành, tiếp tục thực hiện chỉ thị số 40/2008 của bộ giáo dục đào tạo về phát động phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực, nghị quyết số 07 của tỉnh ủy Tuyên Quang về “Phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục đến năm 2010, chương trình hành động của huyện uỷ Hàm Yên, Đảng uỷ xã Đức Ninh về thực hiện nghị quyết 07. Đây cũng Là năm học tiếp tục xây dựng  phấn đấu xây dựng nhà trường đạt chuẩn quốc gia, củng cố giữ vững và nâng cao  thành quả phổ cập giáo dục THCS. Năm học 2009 – 2010 trường THCS Đức Ninh được sự quan tâm  của các cấp uỷ Đảng chính quyền địa phương, hội cha mẹ học sinh, sự giúp đỡ nhiệt tình của các doanh nghiệp trên địa bàn toàn xã, sự chỉ đạo sát sao của chi bộ Đảng, của lãnh đạo nhà trường  cùng với sự nỗ lực phấn đấu của các Thầy giáo, cô giáo và các em học sinh đã quyết tâm phấn đấu thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học với những kết quả cụ thể sau:

1.Duy trì phát triển các ngành học bậc học

Tổng số : 10 lớp = 346 H/s.:

Trong đó:     Khối 6 : 2 lớp = 85 HS            Khối 7 : 3 lớp = 89 HS

Khối 8 : 3 lớp = 91 HS            Khối 9 : 2 lớp = 81 HS

Đội ngũ cán bộ giáo viên:

–         Tổng số cán bộ giáo viên: 26 người – Nam : 5 người; Nữ: 21 người.

– Có chi bộ với số Đảng viên: 14 Đ/C

2.Chất lượng giáo dục toàn diện

Hạnh kiểm TốT: 213 = 61,6%          ; Khá : 118 =34,1%

TB:   15 =  4,3%

Học lực:         Giỏi : 12 = 3,5%                 Khá :  158 = 45,7%

TB: 175 = 50,5%                          Yếu     1 =  0,03%

– Kết quả chuyển lớp: 99,7%

– Tỷ lệ chuyển cấp: 96,3%

–         Đội tuyển học sinh giỏi lớp 9 : 15 em cấp trường, cấp huyện đạt giải khuyến khích GTMT và giải toán trên INTRET. 1 giải nhì thi tin học trẻ, 2 giải khuyến khích tin học trẻ cấp huyện

–         Cấp tỉnh: Giải nhì môn hoá học, giải 3 giải toán trên INTRNET, giải khuyến khích GTMT . 1 em tham gia giải toán trên INTRET khu vực. 1 em tham gia thi tin học trẻ cấp tỉnh

– Huy động học sinh vào lớp 6 : 88/88= 100%.Tỷ lệ học sinh đi học trong độ tuổi 11-14 tuổi: 346/ 367  đạt tỷ lệ  94,3 %

– Số học sinh được học ngoại ngữ: 10 lớp = 346 học sinh.

– Học sinh được học hướng nghiệp: 81/81

Cơ sở vật chất :

+ Tổng số phòng học hiện có: 16 phòng. có đủ bàn ghế GV, học sinh( Đủ học 1 ca).

– Trường có thư viện:Có đủ  phòng chức năng:( Phòng tin học, phòng học chung các bộ môn, phòng sinh, phòng hoá, Thực hành vật lý, Công nghệ) Ngoài ra còn có phòng truyền thống, phòng y tế học đường và các phòng làm việc đủ phục vụ cho dạy và học

– Nhà trường đã làm tốt công tác tuyên truyền , giáo dục các chỉ thị nghị quyết của các cấp tới toàn thể cán bộ giáo viên, học sinh. Thực hiện tốt  luật an toàn giao thông và phòng chống các tệ nạn xã hội. Nhiều năm qua trường không có học sinh, giáo viên vi phạm trật tự ATGT và các tệ nạn xã hội.

– Duy trì tốt phong trào thi đua 2 tốt trong nhà trường. Đối với đội ngũ giáo viên: Thực hiện tốt việc đổi mới ra đề kiểm tra, cho điểm và đánh giá học sinh đảm bảo đúng quy định.

Với kết quả trên đã thể hiện việc đánh giá chất lượng học sinh khá nghiêm túc,  không có học sinh ngồi nhầm lớp.

Kết quả thi đua  + CSTĐ cấp cơ sở : 3 đ/c.

+ Lao động tiên tiến : 10 đ/c.

+ Hoàn thành nhiệm vụ: 13 đ/c.

Duy trì các danh hiệu tập thể:

+ Chi bộ: Trong sạch – Vững mạnh.

+ Danh hiệu Trường :  Đạt Tập thể lao động Tiên tiến

+ Công đoàn: Công đoàn vững mạnh  – Xuất sắc.

+ Chi đoàn : Vững mạnh.

+ Liên đội :Xuất sắc cấp huyện

*) Đươc UBND Huyện tặng giấy khen cho tập thể nhà trường, cá nhân.          Nhân dịp năm học mới, năm học 2010-2011, tôi đề nghị các quý vị đại biểu, các thầy giáo, cô giáo, các em học sinh nhiệt liệt biểu dương những thành tích của thầy và trò trường THCS Đức Ninh năm học 2009 – 2010.

Kính thưa các quý vị đại biểu, các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh. Năm học 2010 – 2011 đã đến. Năm học được xác định là ” Năm học tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục” trên cơ sở phát huy những thành quả đã đạt được để tạo bước đột phá trong công tác giáo dục và đào tạo trong toàn ngành nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt là giáo dục nhân cách và kỹ năng sống cho học sinh.

I/ VỀ MỤC TIÊU CHUNG

–         Tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh” chỉ thị số 06 – CT/TW ngày 7/11/2006 của bộ chính trị: gắn với đặc thù của ngành là thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, thực hiện nghiêm túc quy định về đạo đức nhà giáo. Mỗi giáo viên, mỗi cán bộ quản lý, mỗi cơ sở giáo dục đều đổi mới trong phương pháp dạy học và quản lý. Tổ chức tổng kết 4 năm thực hiện chỉ thị số 33/2006 /CT-TTg thông qua cuộc vận động ” Hai không” khắc phục hiện tượng ngồi nhầm lớp nâng cao chất lượng giáo dục. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua ” Xây  dựng trường học thân thiện- học sinh tích cực” Xây dựng trường học xanh- Sạch- Đẹp tạo không khí vui tươi để thực sự ” Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”.

–         Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin đổi mới phương pháp dạy học. Khuyến khích cán bộ giáo viên sử dụng và khai thác mạng InTrTNET, trang We của trường, phòng giáo dục.

. Cán bộ giáo viên nâng cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong công tác giảng dạy và giáo dục đạo đức học sinh làm tốt theo quy tắc ứng xử của GV, HS.

– Tích cực tham mưu với Đảng uỷ, UBND, Hội đồng giáo dục, Ban chỉ đạo phổ cập xã Đức Ninh về thực hiện mục tiêu giáo dục đào tạo, phổi hợp chặt chẽ với các đoàn thể trong xã, hội cha mẹ học sinh tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân để huy động hết số học sinh trong độ tuổi đến trường. Thực hiện tốt công tác xã hội hoá giáo dục, tiếp tục xây dựng các tiêu chuẩn của trường đạt chuẩn quốc gia phấn đấu đạt chuẩn quốc gia năm 2010, quyết tâm xây dựng xã Đức Ninh thành xã hội học tập.

II/ MỘT SỐ MỤC TIÊU CƠ BẢN:

1.    Phát triển  bậc học THCS

Tổng số : 11 lớp = 360 học sinh.

Khối 6: 3 lớp = 93 h/s                       Khối 7: 2 lớp = 86 h/s

Khối 8: 3 lớp = 90 h/s                       Khối 9: 3 lớp = 91 h/s

2. Hai mặt giáo dục:

Hạnh kiểm : Tốt : 65% ;    Khá: 30%;           TB: 5%

Học lực:      Giỏi : 4% ;    Khá: 41%;           TB: 55%;

Tỷ lệ chuyển lớp, chuyển cấp: Từ 98% trở lên

Đội tuyển học sinh giỏi cấp huyện: 10 em.

Đội tuyển học sinh giỏi cấp tỉnh: 5 em.

3. Về cán bộ giáo viên :

–         Chiến sỹ thi đua , lao động tiên tiến : 57,5%.

–         Danh hiệu trường : Tiên tiến.

–         Chi bộ : Trong sạch – Vững Mạnh

–         Công đoàn  : Vững mạnh- Xuất sắc.

–         Chi đoàn : Mạnh

–         Liên đội : Xuất sắc cấp huyện

III/ NHỮNG GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2010-2011

1.Tiếp tục thực hiện nghiêm túc có hiệu quả 3 cuộc vận động và 1 phong trào thi đua.

-Tổ chức các hoạt động thiết thực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh lập thành tích hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội. Thực hiện tốt nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI

– Đối với cán bộ quản lý và nhà giáo: Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đưc Hồ Chí Minh, không ngừng rèn luyện phong cách tư cách nhà giáo, nâng cao trách nhiệm với nghề nghiệp gắn bó với trường lớp, tâm huyết và trách nhiệm trong giáo dục học sinh, nâng cao chất lượng giờ giảng, thường xuyên tự học để nâng cao trình độ, không vi phạm đạo đưc nhà giáo, thực hành tiết kiểm chống lãnh phí, chống tham nhũng, nâng cao ý thức trách nhiệm hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Xây dựng đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, là đạo đức, là văn minh.

– Đối với học sinh: Học tập theo chủ đề “ Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”,nâng cao ý thực học tập làm tốt theo 5 điều Bác Hồ dạy. Để có kiến thức cho bản thân mỗi học sinh phải xây dựng nề nếp  học tập, rèn luyện để có nhân cách, có kiến thức và kỹ năng sống , quy tắc ứng xử góp phần xây dựng quê hương đất nước, tuân thủ nội quy nhà trường và pháp luật, tích cực tham gia hoạt động xã hội đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn và các hoạt động từ thiện khác.

2. Tiếp tục đổi mới  phương pháp giảng dạy và nâng cao chất lượng

– Rà soát phân loại chất lượng học sinh, xây dựng kế hoạch phù đạo ôn tập học sinh yếu kém, ngay từ đầu năm học, chấm dứt hiện tượng học sinh ngồi nhầm lớp, giảm tỷ lệ học sinh bỏ học, học sinh yếu kém, nâng cao tỷ lệ học sinh giỏi và  học sinh thi vào lớp 10.

– Tiếp túc đổi mới công tác ra đề, coi chấm thi, đánh giá học sinh, kiên quyết khắc phục tình trạng học sinh lên lớp mà không đạt kiểm tra chuẩn của lớp, cấp học.

– Không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, học đủ các môn, tổ chức, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Thực hiện tốt yêu câu dạy chữ đi đối với “ Dạy người”. Dạy thật, học thật thi thật, kết quả thật- Giáo dục hướng nghiệp – Trật tự ATGT – Giáo dục pháp luật, phòng chống các tệ nạn xã hội.

3. Nâng cao chất lượng đội  ngũ quản lý và đội  ngũ  nhà giáo.

– Sắp xếp sử dụng đội ngũ giáo viên, phân công chuyên môn hợp lý đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn đổi mới.

– Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giảng dạy.

– Đối với hệ thống quản lý giáo dục: Từ giáo viên chủ nhiệm, tổ trưởng chuyên môn, phụ trách các đoàn thể, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trong các hoạt động của nhà trường cần phải nâng cao trách nhiệm công việc được giao.

– Tăng cường công tác thanh tra toàn diện, thanh tra  chuyên đề.

– Tổ chức phối hợp giữa nhà trường – gia đình – xã hội trong việc quản lý giáo dục học sinh.

4. Bảo quản và giữ gìn Cơ sở vật chất khuôn viên nhà trường:

Bảo quản và sử dụng có hiệu quả đồ dùng thiết bị dạy học bảo quản và giữ gìn cơ sở vật chất hiện có làm tốt công tác xây dựng và sử dụng các phòng học bộ môn. Giáo dục học sinh giữ gìn, bảo vệ cơ sở vật chất khuôn viên nhà trường.

5. Củng cố và duy trì vững chắc kết quả phổ cập giáo dục và công tác xã hội  hoá giáo dục

Vận động nhân dân, các đoàn thể xã hội  tham gia công tác xã hội hoá giáo dục.

6. Thực hiện công bằng trong giáo dục, ưu tiên phát triển giáo dục dân tộc vùng khó khăn:

Thực hiên đẩy đủ chính sách đối với học sinh thuộc diện chính sách dân tộc, học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khố khăn và học sinh khuyết tật.

7. Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu

Xây dựng kế hoạch bố trí giáo viên có trình độ, năng lực chuyên môn giỏi làm công tác bồi dưỡng học sinh. Tuyển chọn những học sinh có năm khiếu và kiến thức để tham gia dự thi cấp huyện, tỉnh.

Kính thưa các quý vị đại biểu, các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh

Năm học 2010-2011 là năm học được xác định là” Năm học tiếp tục Đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục“. Năm học kỷ niệm nhiều ngày lễ lớn trong năm, hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội. Thực hiện tốt nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI. Đòi hỏi mỗi cán bộ quản lý, mỗi cán bộ giáo viên phải có tinh thần trách nhiệm cao lòng yêu nghề, tận tuỵ với công việc, khắc phục khó  khăn cầu tiến bộ, cùng ý thức vươn lên của các em học sinh, sự quan tâm của Đảng uỷ chính quyền địa phương, sự đồng lòng uỷ hộ của các bậc phụ huynh học sinh, nhân dân các dân tộc xã Đức Ninh. Tôi tin tưởng rằng năm học 2010-2011 sẽ đạt kết quả tốt đẹp. Xin kính chúc sức khoẻ các quý vị đại biểu, các thầy giáo, cô giáo mạnh khoẻ- hạnh phúc, chúc các em học sinh chăm ngoan- Học giỏi.

Tôi xin tuyên bố khai giảng năm học mới năm học 2010-2011.

Hiệu trưởng

Nguyễn Thanh Thuỷ

Khai giảng năm học 2010 - 2011

THCS Đức Ninh

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: